Fajok

Kétéltűek
Tudományos névMagyar névVÉrtékStátuszForrás
Hylidae – levelibéka-félék
Hyla arborea zöld levelibékaV10 000 FtGyakori1
Ranidae – valódi békafélék
Pelophylax kl. esculentuskecskebékaV10 000 FtGyakori1
Rana dalmatinaerdei békaV10 000 FtRitka1


Ízeltlábúak
Tudományos névMagyar névVÉrtékStátuszForrás

Aranea – pókok

Dictynidae – hamvaspókok
Argyronetra aquaticabúvárpókV5000 FtRitka1
Pisauridae – csodáspókok
Dolomedes fimbriatusszegélyes vidrapókV5000 FtRitka1
Tetragnathidae – állaspókok
Tetragnatha striatanádi állaspókV5000 FtRitka1

Coleoptera – bogarak

Carabidae – futóbogarak
Acupalpus parvulusközönséges törpefutó
Agonum piceum
Badister bullatuskis posványfutó
Carabus coriaceusbőrfutrinkaV5000 FtSzórványos1
Chlaenius spoliatuscsupasz bűzfutó
Elaphrus cupreusrezes iszapfutó
Elaphrus uliginosus
Limodromus assimilisfekete kisfutó
Notiophilus biguttatuskétfoltos szemesfutó
Paradromius linearisbarázdáltfejű szárfutó
Stenolophus mixtusközönséges turzásfutó
Odacantha melanuraingoványfutó
Cucujidae – lapbogárfélék
Cucujus cinnaberinusskarlátbogárV5000 FtRitka1
Lucanidae – szarvasbogárfélék
Dorcus parallelipipedusKis szarvasbogárV5000 FtRitka1

Macrolepidoptera – nagylepkék

Nymphalidae – tarkalepkefélék
Apatura iliakis színjátszólepkeV10 000 FtRitka1
Nymhalis c-albumc-betűs lepkeV5000 FtSzórványos1
Nymhalis ionappali pávaszemV5000 FtRitka1
Papilionidae – pillangófélék
Zerynthia polyxenafarkasalmalepkeV50 000 FtRitka1

Odonata – szitakötők

Aeshnidae – karcsú acsák
Aeshna cyaneasebes karcsúacsa
Aeshna mixtakései karcsúacsa
Anax imperatorzöld óriásacsa
Calopterygidae – színesszárnyú szitakötők
Calopteryx splendenssávos szitakötő
Coenagrionidae – légivadászok
Coenagrion ornatumdíszes légivadász
Coenagrion puellaazúrkék légivadász
Pyrrhosoma nymphula interpositavörös légivadász
Lestidae – rablószitakötők
Chalcolestes parvidenskeleti zöld-rablószitakötő
Chalcolestes viridisnyugati zöld-rablószitakötő
Lestes barbarus
foltosszárnyjegyű rablószitakötő
Libellulidae – laposacsák
Libellula depressaszéles laposacsa
Libella fulvakisfoltos laposacsaV5000 FtSzórványos1
Orthetrum coerulescenskarcsú pásztorszitakötő
Sympetrum sanguineumvörös katonaszitakötő
Platycnemididae – széleslábú szitakötők
Platycnemis pennipesszéleslábú szitakötő
Tudomános névMagyar névVÉrtékStátuszForrás


Madarak
Tudományos névMagyar névVÉrtékStátuszForrás
Accipitridae – vágómadárfélék
Buteo buteoegerészölyvV25 000 Ftállandó, 1 pár rendszeresen költ a területen1
Acrocephalidae – nádiposzátafélék
Acrochepalus arundinaceusnádirigóV25 000 Ftvonuló, 2-3 pár rendszeresen költ a területren1
Acrocephalus schoenobaenusfoltos nádiposzátaV25 000 Ftvonuló, 2-3 pár rendszeresen költ a területren1
Certhiidae – fakuszfélék
Certhia brachydactylarövidkarmú fakuszV25 000 Ftállandó, 1 pár rendszeresen költ a területen1
Emberizidae – sármányfélék
Emberiza schoeniclusnádi sármányV25 000 Ftállandó, 1-2 pár rendszeresen költ a területen1
Fringillidae – pintyfélék
Fringilla coelebserdei pintyV25 000 Ftállandó, 4-5 pár rendszeresen költ a területen1
Carduelis carduelistengelicV25 000 Ftállandó, 4-5 pár rendszeresen költ a területen1
Muscicapidae – légykapófélék
Erithacus rubeculavörösbegyV25 000 Ftvonuló, 2-3 pár rendszeresen költ a területen1
Luscinia megarhynchosfülemüleV25 000 Ftvonuló, 4-5 pár rendszeresen költ a területen1
Oriolidae – sárgarigófélék
Oriolus oriolussárgarigóV25 000 Ftvonuló, 2-3 pár rendszeresen költ a területen1
Paridae – cinegefélék
Cyanistes caeruleuskékcinegeV25 000 Ftállandó, 2-3 pár rendszeresen költ a területen1
Parus majorszéncinegeV25 000 Ftállandó, 8-10 pár rendszeresen költ a területen1
Passeridae – verébfélék
Passer montanusmezei verébV25 000 Ftállandó, 2-3 pár rendszeresen költ a területen1
Picidae – harkályfélék
Dendrocopos majornagy fakopáncsV25 000 Ftállandó, 5-6 pár rendszeresen költ a területen1
Dendrocopos minorkis fakopáncsV50 000 Ftállandó, 1 pár rendszeresen költ a területen1
Rallidae – guvatfélék
Gallinula chloropusvízityúkV25 000 Ftvonuló, 2-3 pár rendszeresen költ a területen1
Sylviidae – Poszátafélék
Phylloscopus collybitacsilpcsalpfüzikeV25 000 Ftvonuló, 4-5 pár rendszeresen költ a területen1
Sylvia atricapillabarátposzátaV25 000 Ftvonuló, 5-6 pár rendszeresen költ a területen1
Tudományos névMagyar névVÉrtékStátuszForrás


Emlősök
Tudományos névMagyar névVÉrtékStátuszForrás
Erinaceus roumanicusakeleti sünV25 000 FtSzórványos1
Sciurus vulgariseurópai mókusV25 000 FtRitka1


Halak
Tudományos névMagyar névVÉrtékStátuszForrás
Cobitidae – csíkfélék
Misgurnus fossilisréti csíkV10 000 FtRitka1
Cyprinidae – pontyfélék
Gobio gobiofenékjáró küllőV10 000 FtSzórványos1